Почетна

Srpsko fiskalno društvo Vas poziva da prisustvujete Webinaru na temu Alternatives to Taxing Artificial Intelligence & Robots, koji će biti održan 15. februara 2021. godine u 15h, u saradnji sa IFA Indija, IFA Rusija, i IFA Kolumbija.

СРПСКО ФИСКАЛНО ДРУШТВО – НАЦИОНАЛНИ ОГРАНАК IFA

Српско фискално друштво је 2016. године обележило десетогодишњицу свог рада. Када је 11. децембра 2006. године основано, то је учињено у координацији са International Fiscal Association (скраћено: IFA) – најстаријим и најутицајнијим међународним стручним удружењем из области опорезивања, које је тада окупљало 11.500 чланова из 96 држава. При томе је IFA у само 57 земаља била установила своје националне огранке. Десет година касније, IFA има 12.500 чланова из 113 држава, од којих у 68 постоје национални огранци.

Имајући 2006. године једног члана директно повезаног са Централом IFA (потписника ових редова), професионалци који се баве порезима у Србији одлучили су да формирају IFA огранак, који је, основан у складу са националним прописима о удруживању грађана и према смерницама добијеним од IFA, назван Српско фискално друштво (скраћено: СФД).

Циљеви СФД, идентични циљевима IFA, јесу изучавање и унапређивање међународног и упоредног права које се односи на јавне финансије, а посебно међународног и упоредног фискалног (пореског) права, као и финансијских и економских аспеката опорезивања. Иницијално примивши, према строгим критеријумима, у своје редове 26 чланова, СФД им је омогућио да истовремено постану и чланови IFA – оног момента када је, као 53. огранак по реду, на 61. конгресу у Кјоту (30.9 – 5.10.2007. године) постао чланица International Fiscal Association.

У времену у којем се светска привреда све више глобализује, међународна пореска питања постају све бројнија и значајнија. Од свог оснивања 1938. године, а нарочито после Другог светског рата, IFA је играла суштинску улогу у развоју одређених принципа међународног опорезивања и пружању могућих решења за проблеме који су настајали у практичној примени тих начела. Успех у обављању овакве улоге омогућило јој је чланство, које обухвата високо позициониране представнике како приватног, тако и јавног сектора, укључујући универзитете, судове, пореску администрацију, министарства финансија, консултантске и адвокатске фирме и различите невладине организације. Током готово 80 година својег постојања, IFA је одржала високе стандарде својих расправа и закључака који су из тих дебата произлазили. IFA је увек настојала да своје циљеве остварује преко годишњих конгреса, научних публикација (чувених Cahiers) и научних истраживања, редовно пратећи текући фискални развој и промене у националним прописима. Отуда је IFA постала незаобилазни форум на којем ће експерти који припадају различитим секторима друштва размењивати ставове о различитим питањима из домена међународног опорезивања.