Home » Пореске вечери 2017 » БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

Петнаесто Пореско вече, 27. октобар 2017. године

БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

Излагачи на XV Пореској вечери били су:

  • Dr Raffaele Petruzzi, Директор WU Центра за трансферне цене при Институту за аустријско и међународно пореско право (WU, Беч),
  • Јелена Миљковић, Виши руководилац, KPMG,
  • доц. др Светислав Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

XV Пореско вече је прво Пореско вече које је одржано искључиво на енглеском језику.