Home » Пореске вечери 2016 » Кривично дело пореске утаје

Кривично дело пореске утаје

Осмо Пореско вече, 30. новембар 2016. године

Кривично дело пореске утаје

  • Предавачи – проф. др Милан Шкулић, Правни факултет Универзитета у Београду, др Горан Илић, изборни члан Државног већа тужилаца и заменик Републичког јавног тужиоца, Тања Унгуран, LL.M, Карановић & Николић.