Home » Пореске вечери 2016 » Начело фактицитета у српском пореском праву

Начело фактицитета у српском пореском праву

Седмо Пореско вече, 27. октобар 2016. године

Начело фактицитета у српском пореском праву

    • Предавачи – проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду.