Home » Пореске вечери 2021 » Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече, 28. април 2021. године

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече било је посвећено новинама које доноси обједињени Правилник о порезу на додату вредност, чија се примена очекује почев од 1. јула 2021. године.

Излагачи на XXXIV Пореској вечери били су:

    • Филип Ковачевић, директор Deloitte Србија
    • Павле Кутлешић, виши руководилац Deloitte Србија
    • Небојша Јовановић, руководилац Deloitte Србија
    • Слободан Тривић