Home » Пореске вечери 2019 » Опорезивање и родна равноправност

Опорезивање и родна равноправност

Двадесет и осмо пореско вече, 13. децембар 2019. године

Опорезивање и родна равноправност
Поред правних и етичких (вредносних) аспеката, родна равноправност се може посматрати и као важан предуслов за одрживи развој једног друштва. Циљ XXVIII Пореске вечери је да сагледамо ширину проблема родне неравноправности у нашем друштву, као и да препознамо полазне основе на који начин (и) пореска политика може утицати на његово решавање.

Излагачи на XXVIII Пореској вечери били су:

  • Проф. др Ивана Крстић, редовна професорка Правног факултета Универзитета у Београду
  • Проф. др Љубинка Ковачевић, ванредна професорка Правног факултета Универзитета у Београду
  • Проф. Др Јелена Жарковић, ванредна професорка Економског факултета Универзитета у Београду
  • Сања Николин, експерткиња за родно одговорно буџетирање и активисткиња Женске платформе за развој Србије
  • Доц. др Светислав В. Костић, доцент на Правном факултету Универзитетау Београду