Home » Пореске вечери 2018 » Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области

Двадесет и прво Пореско вече, 08. мај 2018. године

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области:

а) уставности пореских подстицаја у области пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање,
б) „фактички“ или „стварни“ исплатиоци зарада странцима упућеним на рад у Србију, и
в) IT сектор и разликовање између запосленог и предузетника.

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

  • Доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду),
  • Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)