Home » Пореске вечери 2018 » ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Осамнаесто Пореско вече, 25. јануар 2018. године

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Излагачи на XVIII Пореској вечери били су:

  • Биљана Бујић, Партнер, KPMG
  • доц. др. Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Беграду
  • Филип Ковачевић, LL.M., Виши руководилац, Deloitte