Home » Пореске вечери 2020 » Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

  • Мр Драган Драча, директор PwC
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду