Home » Пореске вечери 2017 » Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Шеснаесто Пореско вече, 30. новембар 2017. Године

Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Излагачи на XVI Пореској вечери били су:

•    проф. др Гордана Илић-Попов, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду,
•    Тијана Матаругић, виши тужилачки сарадник у Првоm основном јавном тужилаштву у Београду.

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2