Home » Пореске вечери 2021 » Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Тридесет и пето пореско вече, 16. новембар 2021. године

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Анализом су обухваћени предлози измена Закона о порезу на доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на добит правних лица.

Излагачи на XXXV Пореској вечери били су:

  • др Драган Демировић, помоћник министра финансија РС
  • Дејан Мраковић, LL.M, адвокат
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду