Home » Пореске вечери 2019 » Предлог сета измена пореских законa

Предлог сета измена пореских законa

Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

  • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
  • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
  • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
  • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
  • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање