Home » Пореске вечери 2017 » Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

Десето Пореско вече, 25. јануар 2017. године

Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

  • Предавачи – Драган Обрадовић (Unicredit Bank), Јелена Миљковић (KPMG), Саша Тодоровић (PwC).