Home » Пореске вечери 2021 » Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Тридесет и прво Пореско вече, 26. јануар 2021. године

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Излагачи на XXXI Пореској вечери били су:

  • Доц. др Стјепан Гаџо са Правног факултета Свеучилишта у Ријеци
  • Др Илија Вукчевић, доцент на Универзитету Доња Горица у Подгорици
  • Сањин Пита, партнер ПТА Сарајево
  • Мр Ђорђе Мариловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду