Home » Пореске вечери 2020 » Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Двадесет и девето пореско вече, 30. јануар 2020. године

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Излагачи на XXIX Пореској вечери били су:

  • Александар Будић, финансијски директор Totient d.o.o. Beograd
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду