Home » Пореске вечери 2021 » Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Тридесет и друго Пореско вече, 25. фебруар 2021. године

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Излагачи на XXXII Пореској вечери били су:

  • Мр Драган Драча, партнер PwC
  • Јелена Миљковић, директор KPMG
  • Мирјана Петков, виши руководилац KPMG
  • Горан Лазовић, Привредни саветник