Home » Пореске вечери 2017 » Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Наше XIV Пореско вече било је посвећено презентацији новог изборног предмета на Правном факултету Универзитета у Београду – Право међународних пореских уговора.
18 студената основних студија на Правном факултету (последњи VIII семестар) је сваке недеље са доц. др Светиславом В. Костићем имало 2 часа наставе искључиво на енглеском језику на тему међународног пореског права.  Морали су да науче да се као основним алатом служе Модел конвенцијом ОЕЦД, односно њеним Коментаром.  Студенти су били подељени у 5 група и свака је добила један изузетно захтеван порески случај.

Свакој групи је додељен ментор који им је током целог семестра помагао да савладају случај и да науче како се пише пореско-правно мишљење.

Ментори су били:

1. Тања Унгуран, LL.M, партнер адвокатске канцеларије Михај, Илић, Милановић

2. Дејан Мраковић, LL.M, директор Deloitte

3. Стефан Стровјановски, извршни директор Е&Y

4. Ненад Нешовановић, директор KPMG

5. Драган Драча, директор PwC

Поред основног пакета студенти су добили и једно изванредно предавање доц. др Бојане Чучковић о односу домаћег и међународног права, односно монистичкој и дуалистичкој теорији.  Предавање је одржано на енглеском језику.

Коначно, захваљујући PwC Академији студенти су имали прилику да похађају шесточасовни курс Finance for non finance.