Home » Пореске вечери 2016 » Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године

Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

  • Предавач – Биљана Бујић, KPMG.
  • Панел: доц. др Милош Mилошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, и Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte