Home » Пореске вечери 2017

Category Archives: Пореске вечери 2017

Седамнаесто пореско вече, 08. децембар 2017. године

Седамнаесто пореско вече, 08. децембар 2017. године

Последице које ће на српски порески систем имати отварање пореског поглавља у приступним преговорима са Европском унијом.

Излагачи на XVII Пореској вечери били су:

• проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду,
• проф. др Савина Михалова, Правни факултет Универзитета у Софији – Св. Климент Охридски,
• Валентин Савов, партнер у адвокатској канцеларији Савов и партнери из Софије и Председник ИФА Бугарске.

Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Шеснаесто Пореско вече, 30. новембар 2017. Године

Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Излагачи на XVI Пореској вечери били су:

•    проф. др Гордана Илић-Попов, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду,
•    Тијана Матаругић, виши тужилачки сарадник у Првоm основном јавном тужилаштву у Београду.

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2

БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

Петнаесто Пореско вече, 27. октобар 2017. године

БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

Излагачи на XV Пореској вечери били су:

  • Dr Raffaele Petruzzi, Директор WU Центра за трансферне цене при Институту за аустријско и међународно пореско право (WU, Беч),
  • Јелена Миљковић, Виши руководилац, KPMG,
  • доц. др Светислав Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

XV Пореско вече је прво Пореско вече које је одржано искључиво на енглеском језику.

Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Наше XIV Пореско вече било је посвећено презентацији новог изборног предмета на Правном факултету Универзитета у Београду – Право међународних пореских уговора.
18 студената основних студија на Правном факултету (последњи VIII семестар) је сваке недеље са доц. др Светиславом В. Костићем имало 2 часа наставе искључиво на енглеском језику на тему међународног пореског права.  Морали су да науче да се као основним алатом служе Модел конвенцијом ОЕЦД, односно њеним Коментаром.  Студенти су били подељени у 5 група и свака је добила један изузетно захтеван порески случај.

Свакој групи је додељен ментор који им је током целог семестра помагао да савладају случај и да науче како се пише пореско-правно мишљење.

Ментори су били:

1. Тања Унгуран, LL.M, партнер адвокатске канцеларије Михај, Илић, Милановић

2. Дејан Мраковић, LL.M, директор Deloitte

3. Стефан Стровјановски, извршни директор Е&Y

4. Ненад Нешовановић, директор KPMG

5. Драган Драча, директор PwC

Поред основног пакета студенти су добили и једно изванредно предавање доц. др Бојане Чучковић о односу домаћег и међународног права, односно монистичкој и дуалистичкој теорији.  Предавање је одржано на енглеском језику.

Коначно, захваљујући PwC Академији студенти су имали прилику да похађају шесточасовни курс Finance for non finance.

Јуриспруденција Европског суда за људска права у области опорезивања

Тринаесто Пореско вече, 04. мај 2017. године

Јуриспруденција Европског суда за људска права у области опорезивања

  • Предавачи: др Боса Ненадић, некадашња председница Уставног суда Србије, проф. др Танасије Маринковић (Правни факултет Универзитета у Београду) и доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду)

Oвде можете преузети презентацију Пореске вечери 1, 2

Отворена питања у примени одредаба Закона о порезу на доходак грађана

Дванаесто Пореско вече, 30. март 2017. године

Отворена питања у примени одредаба Закона о порезу на доходак грађана

  • Предавачи: мр Драган Драча(PwC), Гордана Зекић (KMPG), Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)

Порески систем, порески морал и сива економија

Једанесто Пореско вече, 28. фебруар 2017. године

Порески систем, порески морал и сива економија

  • Предавачи – проф. др Милојко Арсић (Економски факултет Универзитета у Београду), проф. др Милица Бисић (ФЕФА / KPMG), доц. др Саша Ранђеловић (Економски факултет Универзитета у Београду).

Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

Десето Пореско вече, 25. јануар 2017. године

Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

  • Предавачи – Драган Обрадовић (Unicredit Bank), Јелена Миљковић (KPMG), Саша Тодоровић (PwC).