Home » Пореске вечери 2018

Category Archives: Пореске вечери 2018

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Двадесет и треће Пореско вече, 26. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Излагачи на XXIII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Слободанка Колунџија, LL.M, руководилац (Deloitte)

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Двадесет и друго Пореско вече, 13. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Излагачи на XXII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Дејан Мраковић LL.M, порески партнер (Deloitte).

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области

Двадесет и прво Пореско вече, 08. мај 2018. године

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области:

а) уставности пореских подстицаја у области пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање,
б) „фактички“ или „стварни“ исплатиоци зарада странцима упућеним на рад у Србију, и
в) IT сектор и разликовање између запосленог и предузетника.

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду),
 • Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)

Порез на добит и нови стандарди финансијског извештавања

Двадесето Пореско вече, 28. март 2018. године

Порез на добит и нови стандарди финансијског извештавања

Излагачи на XX Пореској вечери били су:

 • мр Драган Драча (PwC)
 • Драган Обрадовић (Unicredit Bank)
 • Никола Јеремић (KPMG)

Tax Morale, Risk and Abuse

Деветнаесто Пореско вече, 21. фебруар 2018. године

Tax Morale, Risk and Abuse

Излагач на XIX Пореској вечери биo je Дијего Кињонес са Универзитета у Оксфорду.

XIX Пореско вече је одржано искључиво на енглеском језику, при чему је ово прво Пореско вече чији је снимак јавно доступан.

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Осамнаесто Пореско вече, 25. јануар 2018. године

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Излагачи на XVIII Пореској вечери били су:

 • Биљана Бујић, Партнер, KPMG
 • доц. др. Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Беграду
 • Филип Ковачевић, LL.M., Виши руководилац, Deloitte