Home » Пореске вечери 2019

Category Archives: Пореске вечери 2019

Предлог сета измена пореских законa

Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

  • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
  • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
  • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
  • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
  • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Нови Закон о накнадама

Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

  • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
  • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte