Home » Пореске вечери 2019

Category Archives: Пореске вечери 2019

Предлог сета измена пореских законa

Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
 • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
 • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
 • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
 • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Нови Закон о накнадама

Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

 • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
 • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte

Опорезивање и родна равноправност

Двадесет и осмо пореско вече, 13. децембар 2019. године

Опорезивање и родна равноправност
Поред правних и етичких (вредносних) аспеката, родна равноправност се може посматрати и као важан предуслов за одрживи развој једног друштва. Циљ XXVIII Пореске вечери је да сагледамо ширину проблема родне неравноправности у нашем друштву, као и да препознамо полазне основе на који начин (и) пореска политика може утицати на његово решавање.

Излагачи на XXVIII Пореској вечери били су:

 • Проф. др Ивана Крстић, редовна професорка Правног факултета Универзитета у Београду
 • Проф. др Љубинка Ковачевић, ванредна професорка Правног факултета Универзитета у Београду
 • Проф. Др Јелена Жарковић, ванредна професорка Економског факултета Универзитета у Београду
 • Сања Николин, експерткиња за родно одговорно буџетирање и активисткиња Женске платформе за развој Србије
 • Доц. др Светислав В. Костић, доцент на Правном факултету Универзитетау Београду