Home » Пореске вечери 2020

Category Archives: Пореске вечери 2020

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

  • Мр Драган Драча, директор PwC
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Двадесет и девето пореско вече, 30. јануар 2020. године

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Излагачи на XXIX Пореској вечери били су:

  • Александар Будић, финансијски директор Totient d.o.o. Beograd
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду