Home » Пореске вечери 2021

Category Archives: Пореске вечери 2021

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Тридесет и пето пореско вече, 16. новембар 2021. године

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Анализом су обухваћени предлози измена Закона о порезу на доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на добит правних лица.

Излагачи на XXXV Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра финансија РС
 • Дејан Мраковић, LL.M, адвокат
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече, 28. април 2021. године

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече било је посвећено новинама које доноси обједињени Правилник о порезу на додату вредност, чија се примена очекује почев од 1. јула 2021. године.

Излагачи на XXXIV Пореској вечери били су:

  • Филип Ковачевић, директор Deloitte Србија
  • Павле Кутлешић, виши руководилац Deloitte Србија
  • Небојша Јовановић, руководилац Deloitte Србија
  • Слободан Тривић

Опорезивање дигиталне имовине

Тридесет и треће пореско вече, 30. март 2021. године

Опорезивање дигиталне имовине

Након приказа у кратким цртама регулаторног оквира који у области дигиталне имовине уводи Закон о дигиталној имовини, разматран је третман дигиталне имовине из угла пореза на додату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица. Напослетку, анализиран је рачуноводствени третман дигиталне имовине.

Излагачи на XXXIII Пореској вечери били су:

 • Душан Ромчевић, Комисија за хартије од вредности РС
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Тридесет и друго Пореско вече, 25. фебруар 2021. године

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Излагачи на XXXII Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, партнер PwC
 • Јелена Миљковић, директор KPMG
 • Мирјана Петков, виши руководилац KPMG
 • Горан Лазовић, Привредни саветник

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Тридесет и прво Пореско вече, 26. јануар 2021. године

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Излагачи на XXXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Стјепан Гаџо са Правног факултета Свеучилишта у Ријеци
 • Др Илија Вукчевић, доцент на Универзитету Доња Горица у Подгорици
 • Сањин Пита, партнер ПТА Сарајево
 • Мр Ђорђе Мариловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду