Home » Пореске вечери 2021

Category Archives: Пореске вечери 2021

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Тридесет и друго Пореско вече, 25. фебруар 2021. године

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Излагачи на XXXII Пореској вечери били су:

  • Мр Драган Драча, партнер PwC
  • Јелена Миљковић, директор KPMG
  • Мирјана Петков, виши руководилац KPMG
  • Горан Лазовић, Привредни саветник

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Тридесет и прво Пореско вече, 26. јануар 2021. године

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Излагачи на XXXI Пореској вечери били су:

  • Доц. др Стјепан Гаџо са Правног факултета Свеучилишта у Ријеци
  • Др Илија Вукчевић, доцент на Универзитету Доња Горица у Подгорици
  • Сањин Пита, партнер ПТА Сарајево
  • Мр Ђорђе Мариловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду