Home » Пореске вечери 2022

Category Archives: Пореске вечери 2022

БЕПС 2.0: ОЕЦД-ов Други стуб мера, минимални порез на добит правних лица

Тридесет и шесто пореско вече, 26. јануар 2022. године

БЕПС 2.0: ОЕЦД-ов Други стуб мера, минимални порез на добит правних лица

Након објашњења класичних nexus правила базираних на физичком присуству, прилагођених традиционалним економијама, излагањем је указано на њихове основне недостатке у контексту данашње дигитализоване економије. Као наставак рада започетог на БЕПС Акцији 1, а са намером да наведене недостатке отклони или ублажи, ОЕЦД је, посредством Инклузивног оквира, приступио реформи правила међународног опорезивања имплементацијом плана о „два стуба“, чиме би се обезбедило да мултинационална предузећа плате правичан удео пореза гдегод да послују. У оквиру излагања су даље представљена решења предвиђена Другим стубом. Анализирано је шта овај процес значи за Србију и њен порески систем.

Излагачи на XXXVI Пореској вечери били су:

  • Проф. др Дејан Поповић, професор емеритус Правног факултета Универзитета у Београду
  • Мр Драган Драча, партнер PwC Srbija