Home » Пореске вечери 2016

Category Archives: Пореске вечери 2016

Место промета услуга у систему пореза на додату вредност

Девето Пореско вече, 23. децембар 2016. године

Место промета услуга у систему пореза на додату вредност

 • Предавачи – доц. др Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte

Кривично дело пореске утаје

Осмо Пореско вече, 30. новембар 2016. године

Кривично дело пореске утаје

 • Предавачи – проф. др Милан Шкулић, Правни факултет Универзитета у Београду, др Горан Илић, изборни члан Државног већа тужилаца и заменик Републичког јавног тужиоца, Тања Унгуран, LL.M, Карановић & Николић.

Начело фактицитета у српском пореском праву

Седмо Пореско вече, 27. октобар 2016. године

Начело фактицитета у српском пореском праву

  • Предавачи – проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду.

Порески систем Републике Србије – изазови пред нама

Шесто Пореско вече, 23. јун 2016. године

Порески систем Републике Србије – изазови пред нама

 • Предавачи – проф. др Павле Петровић, Фискални савет Републике Србије/Економски факултет Универзитета у Београду, проф. др Милица Бисић, KPMG/ФЕФА, доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду.

Годишњи порез на доходак грађана

Пето Пореско вече, 31. мај 2016. године

Годишњи порез на доходак грађана

 • Предавачи – проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, др Никола Алтипармаков, Фискални савет Републике Србије.

Oвде можете преузети презентације Пореске вечери 1, 2

ПДВ-Примена механизма обрнуте наплате (reverse charge) у области грађевинарства

Четврто Пореско вече, 26. април 2016. године

ПДВ-Примена механизма обрнуте наплате (reverse charge) у области грађевинарства

  • Предавачи – др Милош Mилошевић, LL.M, Правни факултет Универзитета у Београду и Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte.
  • Панел: Биљана Бујић, KPMG, Ивана Ротим, TPA Horwath и Јулијана Аврамовић, PwC.

Порез по одбитку нa прихoдe нерезидентних лица у Србији

Tрeћe Пореско вече, 31.март 2016. године

Порез по одбитку нa прихoдe нерезидентних лица у Србији

  • Предавач – Дejaн Mрaковић, Deloitte.
  • Панел: др Драган Дeмировић, aдвoкaт; Jeленa Mиљковић, KPMG, др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду /Deloitte.

Опорезивање сталних пословних јединица

Друго Пореско вече, 25. фебруар 2016. године

Опорезивање сталних пословних јединица

 • Предавач – доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду/Deloitte.
 • Панел: Тања Унгуран, Карановић и Николић,  Драган Драча, PwC, и Ненад Нешовановић, KPMG.

Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године

Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

 • Предавач – Биљана Бујић, KPMG.
 • Панел: доц. др Милош Mилошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, и Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte