Home » Чланство

Чланство

Чланство у СФД

СФД има чланове и почасне чланове.

Чланство СФД се састоји од физичких лица, са пребивалиштем у Републици Србији, као и организација које су основане у складу за законима Републике Србије, или чије се седиште налази на њеној територији. Организација, члан СФД, има обавезу да одреди физичко лице које ће је представљати у оквиру СФД.

Физичка лица која немају пребивалиште у Републици Србији могу постати чланови СФД по одобрењу IFA.

Почасни чланови могу бити физичка лица којима Скупштина СФД додели овај статус на основу њихових посебних заслуга за СФД. Почасни чланови морају бити чланови IFA и плаћати чланарину IFA или ће огранак IFA у Србији то за њих чинити.

Заинтересовани за чланство у СФД/IFA треба да се обрате Управном одбору СФД на адресу skostic@ius.bg.ac.rs са молбом за пријем у чланство, уз коју треба приложити биографију на српском језику.