Home » Чланство » Престанак чланства у СФД

Престанак чланства у СФД

Престанак чланства у СФД

Чланство у СФД престаје:

  • смрћу физичког лица, или у случају организације, престанком њеног постојања;
  • по сталном напуштању Републике Србије од стране физичког лица, осим у случају чланова који немају пребивалиште на њеној територији.
  • престанком чланства у IFA.

Члан може, из било којег разлога, иступити из СФД подношењем писменог обавештења о иступању из чланства Секретару пре истека финансијске године.

Члан се о свом искључењу из чланства обавештава писмено, а одлуку о искључењу из чланства доноси Скупштина на основу једног или више од следећих разлога:

  • неплаћање чланарине;
  • кршење одредаба Статута, правних аката СФД или одлука његових органа управљања, или у случају наношења штете СФД од стране члана.

Члан се о предлогу за његовим искључењем из чланства обавештава писмено, при чему има право да изнесе свој став о овом питању на Скупштини.

Одлуку о искључењу из чланства Скупштина доноси квалификованом већином коју чини две трећине присутних чланова.