Home » Организација друштва

Организација друштва

Организација друштва

Органи СФД су Скупштина, Управни одбор и Председник.

СФД заступају и представљају Председник, Генерални секретар и Благајник.

Чланови Управног одбора СФД су:

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Светислав В. Костић, Филип Ковачевић, LL.M, проф. др Гордана Илић-Попов, проф. др Саша Ранђеловић, Биљана Бујић, Дејан Стојановић, Срђан Петровић, мр Драган Драча и Лидија Живковић, LL.M.