Home » Управни одбор

Управни одбор

Управни одбор

Управни одбор је надлежан за управљање СФД и у том својству доноси потребне одлуке, припрема дневни ред за седнице Скупштине СФД и подноси јој предлоге за које сматра да могу бити корисни.

Чланове Управног одбора бира Скупштина, са трајањем мандата од две године.

Управни одбор се састоји од десет чланова

Чланови Управног одбора СФД су:

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Светислав В. Костић, Филип Ковачевић, LL.M, проф. др Гордана Илић-Попов, проф. др Саша Ранђеловић, Биљана Бујић, Дејан Стојановић, Дејан Мраковић, LL.M, мр Драган Драча и Лидија Живковић, LL.M.