Panel I

Taxpayer’s rights in CEE

Председавају:

  • проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, Србија и
  • доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду, Србија.

Учесници:

  • Prof. Dr. Nataša Žunić Kovačević, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska,
  • Prof. Dr. Carlos E. Weffe, научни координатор пројекта Observatory on the Protection of Taxpayers Rights (OPTR) у оквиру IBFD,
  • Prof. Dr. Dominik Mączyński, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland (судија Вишег управног суда у Познању),
  • Дејан Радић, УИДО БиХ, члан УО IFA БиХ,
  • Gabriela Hrachovinova, независни порески саветник и вештак, члан Председништва Коморе порески саветника Чешке Републике, Czech Republic.

Презентације:

Снимак првог панела можете погледати овде: