Home » Интензивни семинар из међународног пореског права

Интензивни семинар из међународног пореског права

Интензивни семинар из међународног пореског права

Београд, 21. и 22 јун 2018. године

Правни факултет Универзитета у Београду и Центар за пореску политику Универзитета у Лозани, у сарадњи са Српским фискалним друштвом, организовали су 21. и 22. јуна 2018. године на Правном факултету Универзитета у Београду  Интензивни семинар из међународног пореског права.

Семинар су заједнички одржали др Викрам Чанд са Универзитета у Лозани и доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду.

Први дан семинара, 21. јун 2018. године, био је посвећен трансферним ценама са посебним освртом на следеће области: правила о трансферним ценама после БЕПС-а; посебна питања везана за услуге које се пружају између повезаних лица; посебна питања везана за нематеријалну имовину која се користи међу повезаним лицима; посебна питања везана за финансирање између повезаних лица; примена методе поделе добити на одређене облике трансакција; улога пореских уточишта у пружању правне сигурности.

Другог дана семинара, 22. јун 2018. године, пажња је усмерена на нека специфична питања у вези примене уговора о избегавању двоструког опорезивања:  вештачко избегавање постојања сталне пословне јединице и приписивање добити сталној пословној јединици; супротстављање штетним пореским поступцима и случај Србије; међународно опорезивање у светлу захтева за постојањем суштине, стварних (значајних) активности и принцип стварања вредности; дигитална економија и опорезивање дигиталних облика пословања. Др Викраму Чанду и доц. др Светиславу В. Костићу придружио се на панелу мр Дејан Дабетић, главни српски преговарач пореских уговора, који је занимљивим примерима и појашњењима допринео да квалитет семинара буде још бољи.

Дводневни семинар је окончан презентацијом студената изборног предмета Право међународних пореских уговора и промоцијом књиге др Викрама Чанда

The Interaction of Domestic Anti-Avoidance Rules with Tax Treaties.

(Schulthess Verlag, Tax Policy, 2018)

Студенти Правног факултета Универзитета у Београду су се на изборном предмету бавили управо интеракцијом између српског општег анти-абузивног правила (начело фактицитета из чл. 9 ЗПППА) и ново унетог правила основног циља из МЛИ које је постало саставни део уговора о избегавању двоструког опорезивања (PPT), при чему је др Викрам Чанд најеминентнији аутор управо у овој изузетно актуелној области.

Овде можете преузети презентације са Интензивног семинара из међународног пореског права:

  1. Правила о трансферним ценама после БЕПС-а
  2. Посебна питања везана за услуге које се пружају између повезаних лица
  3. Посебна питања везана за нематеријалну имовину која се користи међу повезаним лицима
  4. Посебна питања везана за финансирање између повезаних лица
  5. Примена методе поделе добити на одређене облике трансакција
  6. Супротстављање штетним пореским поступцима и случај Србије
  7. Дигитална економија и опорезивање дигиталних облика пословања