Home » Међународно опорезивање спортиста

Међународно опорезивање спортиста

Међународно опорезивање спортиста

Београд, 17. јун 2011. год.  

Дана 17. јуна 2011. године у организацији СФД и Правног факултета Универзитета у Београду одржан је скуп на тему Опорезивање спортиста са међународним елементом на коме су студенти Правног факултета Универзитета у Београду представили налазе својих истраживања које су спровели у току припрема за такмичење из међународног пореског права које се одржава сваке године у Лувену (Белгија), а на коме је Правни факултет Универзитета у Београду први пут учествовао ове године. Више о наведеном такмичењу можете наћи на адреси http://www.law.kuleuven.be/eutax/.

Презентација са скупа на тему Опорезивање спортиста са међународним елементом. (link)