Home » Пореске вечери 2021 » Опорезивање дигиталне имовине

Опорезивање дигиталне имовине

Тридесет и треће пореско вече, 30. март 2021. године

Опорезивање дигиталне имовине

Након приказа у кратким цртама регулаторног оквира који у области дигиталне имовине уводи Закон о дигиталној имовини, разматран је третман дигиталне имовине из угла пореза на додату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица. Напослетку, анализиран је рачуноводствени третман дигиталне имовине.

Излагачи на XXXIII Пореској вечери били су:

  • Душан Ромчевић, Комисија за хартије од вредности РС
  • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду