Home » Организација друштва

Организација друштва

Организација друштва

Органи СФД су Скупштина, Управни одбор и Председник.

СФД заступају и представљају Председник, Генерални секретар и Благајник.

Чланови Управног одбора СФД су:

Проф. др Дејан Поповић, доц. др Светислав В. Костић, Филип Ковачевић, LL.M, проф. др Гордана Илић-Попов, доц. др Саша Ранђеловић, доц. др Милош Милошевић, Биљана Бујић, Дејан Стојановић, Срђан Петровић, и мр Драган Драча.