Благајник

Благајник

Благајник руководи финансијама СФД, врши надзор над финансијским извештајима СФД, припрема предлог годишњег буџета, и даје одобрење за употребу средстава СФД.  Благајник је надлежан за извршавање свих финансијских обавеза СФД према IFA, а нарочито за уплату припадајућег дела годишње чланарине IFA од стране чланова СФД.

Благајник СФД је Филип Ковачевић.