Home » Организација друштва » Генерални секретар

Генерални секретар

Генерални секретар

Генерални секретар се стара о спровођењу одлука органа СФД, као и о редовном управљању СФД које не захтева доношење одлука органа СФД.  Генерални секретар је нарочито одговоран за сву комуникацију са IFA, укључујући редовно ажурирање листе чланова, као и достављање члановима захтева и позива IFA за учествовање у њеним активностима и програмима.

Генерални секретар СФД је Светислав В. Костић.