Home » Организација друштва » Председник

Председник

Председник

Председника СФД бира Скупштина квалификованом већином гласова за мандат у трајању од две године.

Председник представља СФД и председава седницама Скупштине и Управног одбора.

Председник СФД је проф. др Дејан Поповић.