Home » Организација друштва » Унутрашња организација СФД

Унутрашња организација СФД

Унутрашња организација СФД

Удружење може, на основу одлуке Управног одбора, основати посебне организационе јединице у свом саставу: секције, комитети, радне групе, одбори, итд.  Посебне организационе јединице се оснивају привремено, у циљу спровођења одређеног пројекта, или на трајној основи.