Home » Почетна » Уводна реч

Уводна реч

 

СРПСКО ФИСКАЛНО ДРУШТВО – НАЦИОНАЛНИ ОГРАНАК IFA

Ове, 2016. године Српско фискално друштво обележава десетогодишњицу својег рада. Када је 11. децембра 2006. године основано, то је учињено у координацији са International Fiscal Association (скраћено: IFA) – најстаријим и најутицајнијим међународним стручним удружењем из области опорезивања, које је тада окупљало 11.500 чланова из 96 држава. При томе је IFA у само 57 земаља била установила своје националне огранке. Десет година касније, IFA има 12.500 чланова из 113 држава, од којих у 68 постоје национални огранци.

Имајући 2006. године једног члана директно повезаног са Централом IFA (потписника ових редова), професионалци који се баве порезима у Србији одлучили су да формирају IFA огранак, који је, основан у складу са националним прописима о удруживању грађана и према смерницама добијеним од IFA, назван Српско фискално друштво (скраћено: СФД).

Циљеви СФД, идентични циљевима IFA, јесу изучавање и унапређивање међународног и упоредног права које се односи на јавне финансије, а посебно међународног и упоредног фискалног (пореског) права, као и финансијских и економских аспеката опорезивања. Иницијално примивши, према строгим критеријумима, у своје редове 26 чланова, СФД им је омогућио да истовремено постану и чланови IFA – оног момента када је, као 53. огранак по реду, на 61. конгресу у Кјоту (30.9 – 5.10.2007. године) постао чланица International Fiscal Association.

У времену у којем се светска привреда све више глобализује, међународна пореска питања постају све бројнија и значајнија. Од свог оснивања 1938. године, а нарочито после Другог светског рата, IFA је играла суштинску улогу у развоју одређених принципа међународног опорезивања и пружању могућих решења за проблеме који су настајали у практичној примени тих начела. Успех у обављању овакве улоге омогућило јој је чланство, које обухвата високо позициониране представнике како приватног, тако и јавног сектора, укључујући универзитете, судове, пореску администрацију, министарства финансија, консултантске и адвокатске фирме и различите невладине организације. Током готово 80 година својег постојања, IFA је одржала високе стандарде својих расправа и закључака који су из тих дебата произлазили. IFA је увек настојала да своје циљеве остварује преко годишњих конгреса, научних публикација (чувених Cahiers) и научних истраживања, редовно пратећи текући фискални развој и промене у националним прописима. Отуда је IFA постала незаобилазни форум на којем ће експерти који припадају различитим секторима друштва размењивати ставове о различитим питањима из домена међународног опорезивања.

Чланови СФД, који су преко овог огранка и чланови IFA, имају право да се пријављују на годишње конгресе IFA уз привилеговану котизацију, а бесплатно примају по два тома Cahiers de Droit Fiscal International годишње. На шест конгреса од пријема у IFA, укључујући и овогодишњи у Мадриду, чланови СФД појављивали су се са својим националним рефератима (о не-дискриминацији, пореском третману прекограничних камата корпорација, сталној пословној јединици, пореским уговорима и избегавању плаћања пореза, прекограничном пословном реструктурисању, размени информација и прекограничној сарадњи пореских власти, те појму пореза и елиминацији међународног двоструког опорезивања или двоструког неопорезивања). Чланови IFA имају ексклузиван приступ бази података о документима и о листи чланова IFA, као и on line верзији Cahiers, издаваних од 1980. године. СФД се, поновимо, у потпуности уклапа у овакве активности своје матичне организације – IFA.

Пореска професија у Србији излази из рâних фаза својег постојања и, посебно од 2001. године, убрзано се еманципује. У претходним деценијама порезима су се, када је реч о клијентима, некако успут бавили понеки рачуновођа или адвокат, а када су у питању доношење прописа и њихова примена, фискална реформа из 1991. године брзо се “истопила” у хиперинфлацији из 1992. и 1993. године и у неслућеној експанзији сиве економије, док Републичка управа јавних прихода није успевала да се извуче из загрљаја неуништиве СДК (Службе за платни промет, Завода за обрачун и плаћања). У првој деценији XXI века прво је спроведена нова, свеобухватна пореска реформа, основана је јединствена Пореска управа, у својем раду базирана на захтевима стручности, а ове промене је пратио и убрзани развој консултантских и адвокатских фирми, специјализованих за питања пореза. Неке од тих фирми су зависна друштва великих међународних консултантских кућа (Deloitte, KPMG, PwC, E&Y), а неке су настале локално, али са високим професионалним стандардима. У припреми је, истина већ много година, и Закон о пореском саветовању, а на Правном факултету Универзитета у Београду – водећој високошколској установи у Србији – уведен је, као општеобавезан на IV години студија, предмет Пореско право, а као изборни Право међународних пореских уговора. Пореско право, Међународно пореско право, Пореско право ЕУ и Јавне финансије изучавају се и на мастер и докторским студијама. Почев од школске 2006/07. године, на београдском Правном факултету одржавају се и Студије за иновацију (специјализацију) знања из области пореског саветовања, које је до сада похађало око 400 професионалаца који се баве пореском праксом. Материја опорезивања изучава се, са правног аспекта, и на осталим правним факултетима у држави (у оквиру финансијског или пореског права), а кроз јавне финансије, с економског становишта, на економским и правним факултетима.

СФД, дакле, има амбицију да координише напоре пореских експерата у Србији да се конституише нова професија, уређена законом, у складу са високим, међународно постављеним, захтевима. То се не може остварити у затвореном кругу, него само у сарадњи са колегама из иностранства – кроз канале IFA и уз сарадњу са међународним организацијама које се баве порезима. Мислим да не претерујем када подвлачим велики значај појављивања на српском језику две капиталне књиге OECD: „Смерница OECD за примену правила о трансферним ценама за мултинационална предузећа и пореске управе“ (2011) и „Модел-конвенције о порезима на доходак и на имовину“ (са коментаром) (2016) – које су с енглеског језика превели чланови СФД, а које је СФД објавио.

Од почетка 2016. године, у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду, СФД организује, једном месечно, семинар из пореског права, познат као „Пореске вечери“, на којима водећи стручњаци из академске сфере, те из консултантских фирми и адвокатских канцеларија, уз учешће професионалаца из Министарства финансија, Пореске управе и Фискалног савета, као и судија Управног суда, представљају бројним присутнима поједина важна порескоправна питања са којима се пракса среће. На скуповима које организује СФД излажу и водећи инострани стручњаци из домена пореског права: Rick Krever, професор Monash University из Мелбурна, Joao Felix Pinto Nogueira професор на Católica Lisbon School of Business & Economics у Лисабону и помоћник академског директора IBFD, Danuše Nerudová, професор Mendel University у Брну, Borbala Kolozs, професор Corvinus University у Будимпешти и председник мађарског огранка IFA и др.

Поменуо бих и да СФД повремено предлаже Министарству финансија измене и допуне одређених пореских закона и сугерише како би се могао унапредити рад Пореске управе.

У годинама које следе уложиће се додатни напори да се овакве активности интензивирају, верујемо уз наставак подршке институција и фирми којима даље унапређење пореске професије у Србији може бити само од користи.

ПРЕДСЕДНИК СФД

       Проф. др Дејан Поповић