Home » Пореске вечери

Пореске вечери

Пореске вечери

Од 2016. године Српско фискално друштво у сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду одржава Семинар из пореског права (Пореске вечери). Циљ Пореских вечери је да се сваког месеца посветимо одређеној теми из пореског права. Пореске вечери су осмишљене тако да нам изабрани предавачи излажу своја размишљања о теми којој је Пореско вече посвећено, а затим се отвара расправа у којој учествује панел, при чему је и осталим учесницима омогућено да поставе питања. Присуство Пореским вечерима је слободно.


Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
 • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
 • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
 • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
 • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање


Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

 • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
 • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесет и треће Пореско вече, 26. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Излагачи на XXIII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Слободанка Колунџија, LL.M, руководилац (Deloitte)

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесет и друго Пореско вече, 13. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Излагачи на XXII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Дејан Мраковић LL.M, порески партнер (Deloitte).

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесет и прво Пореско вече, 08. мај 2018. године

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области:

а) уставности пореских подстицаја у области пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање,
б) „фактички“ или „стварни“ исплатиоци зарада странцима упућеним на рад у Србију, и
в) IT сектор и разликовање између запосленог и предузетника.

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду),
 • Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.


Двадесето Пореско вече, 28. март 2018. године

Порез на добит и нови стандарди финансијског извештавања

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

 • мр Драган Драча (PwC)
 • Драган Обрадовић (Unicredit Bank)
 • Никола Јеремић (KPMG)

Mожете преузети презентације са Пореске вечери овде и овде.


Деветнаесто Пореско вече, 21. фебруар 2018. године

Tax Morale, Risk and Abuse

Излагач на XIX Пореској вечери биo je Дијего Кињонес са Универзитета у Оксфорду.

XIX Пореско вече је одржано искључиво на енглеском језику, при чему је ово прво Пореско вече чији је снимак јавно доступан.

Овде можете преузети презентацију са Пореске вечери.

Овде можете приступити снимку Пореске вечери.


Осамнаесто Пореско вече, 25. јануар 2018. године

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Излагачи на XVIII Пореској вечери били су:

 • Биљана Бујић, Партнер, KPMG
 • доц. др. Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Беграду
 • Филип Ковачевић, LL.M., Виши руководилац, Deloitte

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2, 3


Седамнаесто пореско вече, 08. децембар 2017. године

Последице које ће на српски порески систем имати отварање пореског поглавља у приступним преговорима са Европском унијом.

Излагачи на XVII Пореској вечери били су:

•    проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду,
•    проф. др Савина Михалова, Правни факултет Универзитета у Софији – Св. Климент Охридски,
•    Валентин Савов, партнер у адвокатској канцеларији Савов и партнери из Софије и Председник ИФА Бугарске.

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2, 3


Шеснаесто Пореско вече, 30. новембар 2017. Године

Пореско кривично дело недозвољени промет акцизних производа из чл. 176 ЗПППА.

Излагачи на XVI Пореској вечери били су:

•    проф. др Гордана Илић-Попов, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду,
•    Тијана Матаругић, виши тужилачки сарадник у Првоm основном јавном тужилаштву у Београду.

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2


Петнаесто Пореско вече, 27. октобар 2017. године

БЕПС акциони план и његов утицај на правила о трансферним ценама, како у свету, тако и у Србији.

Излагачи на XV Пореској вечери били су:

 • Dr Raffaele Petruzzi, Директор WU Центра за трансферне цене при Институту за аустријско и међународно пореско право (WU, Беч),
 • Јелена Миљковић, Виши руководилац, KPMG,
 • доц. др Светислав Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

XV Пореско вече је прво Пореско вече које је одржано искључиво на енглеском језику.

Овде можете преузети презентације са Пореске вечери 1, 2


Четрнаесто Пореско вече, 26. мај 2017. године

Наше XIV Пореско вече било је посвећено презентацији новог изборног предмета на Правном факултету Универзитета у Београду – Право међународних пореских уговора.
18 студената основних студија на Правном факултету (последњи VIII семестар) је сваке недеље са доц. др Светиславом В. Костићем имало 2 часа наставе искључиво на енглеском језику на тему међународног пореског права.  Морали су да науче да се као основним алатом служе Модел конвенцијом ОЕЦД, односно њеним Коментаром.  Студенти су били подељени у 5 група и свака је добила један изузетно захтеван порески случај.

Свакој групи је додељен ментор који им је током целог семестра помагао да савладају случај и да науче како се пише пореско-правно мишљење.

Ментори су били:

1. Тања Унгуран, LL.M, партнер адвокатске канцеларије Михај, Илић, Милановић

2. Дејан Мраковић, LL.M, директор Deloitte

3. Стефан Стровјановски, извршни директор Е&Y

4. Ненад Нешовановић, директор KPMG

5. Драган Драча, директор PwC

Поред основног пакета студенти су добили и једно изванредно предавање доц. др Бојане Чучковић о односу домаћег и међународног права, односно монистичкој и дуалистичкој теорији.  Предавање је одржано на енглеском језику.

Коначно, захваљујући PwC Академији студенти су имали прилику да похађају шесточасовни курс Finance for non finance.


Тринаесто Пореско вече, 04. мај 2017. године

Јуриспруденција Европског суда за људска права у области опорезивања

 • Предавачи: др Боса Ненадић, некадашња председница Уставног суда Србије, проф. др Танасије Маринковић (Правни факултет Универзитета у Београду) и доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду)

овде можете преузети презентацију Пореске вечери 1, 2


Дванаесто Пореско вече, 30. март 2017. године

Отворена питања у примени одредаба Закона о порезу на доходак грађана

 • Предавачи: мр Драган Драча(PwC), Гордана Зекић (KMPG), Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)

овде можете преузети презентацију Пореске вечери


Једанесто Пореско вече, 28. фебруар 2017. године

Порески систем, порески морал и сива економија

 • Предавачи – проф. др Милојко Арсић (Економски факултет Универзитета у Београду), проф. др Милица Бисић (ФЕФА / KPMG), доц. др Саша Ранђеловић (Економски факултет Универзитета у Београду).

овде можете преузети презентације Пореске вечери 1, 2


Десето Пореско вече, 25. јануар 2017. године

Признавање отписа – исправке вредности потраживања за пореске сврхе

 • Предавачи – Драган Обрадовић (Unicredit Bank), Јелена Миљковић (KPMG), Саша Тодоровић (PwC).

овде можете преузети презентацију Пореске вечери


Девето Пореско вече, 23. децембар 2016. године

Место промета услуга у систему пореза на додату вредност

 • Предавачи – доц. др Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte

овде можете преузети презентације Пореске вечери


Осмо Пореско вече, 30. новембар 2016. године

Кривично дело пореске утаје

 • Предавачи – проф. др Милан Шкулић, Правни факултет Универзитета у Београду, др Горан Илић, изборни члан Државног већа тужилаца и заменик Републичког јавног тужиоца, Тања Унгуран, LL.M, Карановић & Николић.


Седмо Пореско вече, 27. октобар 2016. године

Начело фактицитета у српском пореском праву

  • Предавачи – проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду.

овде можете преузети презентацију Пореске вечери


Шесто Пореско вече, 23. јун 2016. године

Порески систем Републике Србије – изазови пред нама

  • Предавачи – проф. др Павле Петровић, Фискални савет Републике Србије/Економски факултет Универзитета у Београду, проф. др Милица Бисић, KPMG/ФЕФА, доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду.

овде можете преузети презентације Пореске вечери 1, 2, 3


Пето Пореско вече, 31. мај 2016. године

Годишњи порез на доходак грађана

  • Предавачи – проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду, др Никола Алтипармаков, Фискални савет Републике Србије.

овде можете преузети презентације Пореске вечери 1, 2


Четврто Пореско вече, 26. април 2016. године

ПДВ-Примена механизма обрнуте наплате (reverse charge) у области грађевинарства

  • Предавачи – др Милош Mилошевић, LL.M, Правни факултет Универзитета у Београду и Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte.
  • Панел: Биљана Бујић, KPMG, Ивана Ротим, TPA Horwath и Јулијана Аврамовић, PwC.

овде можете преузети презентацију Пореске вечери


Tрeћe Пореско вече, 31.март 2016. године

Порез по одбитку нa прихoдe нерезидентних лица у Србији

  • Предавач – Дejaн Mрaковић, Deloitte.
  • Панел: др Драган Дeмировић, aдвoкaт; Jeленa Mиљковић, KPMG, др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду /Deloitte.

овде можете преузети презентацију пореске вечери


Друго Пореско вече, 25. фебруар 2016. године

Опорезивање сталних пословних јединица

  • Предавач – доц. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду/Deloitte.
  • Панел: Тања Унгуран, Карановић и Николић,  Драган Драча, PwC, и Ненад Нешовановић, KPMG.

овде можете преузети презентације пореске вечери 1, 2


Прво Пореско вече, 28. јануар 2016. године

Регистрација страних лица за ПДВ у Србији – српска правила и инострана пракса, ефекти нових правила и проблеми у примени:

  • Предавач – Биљана Бујић, KPMG.
  • Панел: доц. др Милош Mилошевић, Правни факултет Универзитета у Београду, и Филип Ковачевић, LL.M, Deloitte

овде можете преузети презентацију пореске вечери