Home » Posts tagged 'ppt'

Tag Archives: ppt

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, директор PwC
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Нови Закон о накнадама

Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

 • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
 • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Двадесет и треће Пореско вече, 26. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Излагачи на XXIII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Слободанка Колунџија, LL.M, руководилац (Deloitte)

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Двадесет и друго Пореско вече, 13. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Излагачи на XXII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Дејан Мраковић LL.M, порески партнер (Deloitte).

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области

Двадесет и прво Пореско вече, 08. мај 2018. године

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области:

а) уставности пореских подстицаја у области пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање,
б) „фактички“ или „стварни“ исплатиоци зарада странцима упућеним на рад у Србију, и
в) IT сектор и разликовање између запосленог и предузетника.

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду),
 • Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)

Порез на добит и нови стандарди финансијског извештавања

Двадесето Пореско вече, 28. март 2018. године

Порез на добит и нови стандарди финансијског извештавања

Излагачи на XX Пореској вечери били су:

 • мр Драган Драча (PwC)
 • Драган Обрадовић (Unicredit Bank)
 • Никола Јеремић (KPMG)

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Осамнаесто Пореско вече, 25. јануар 2018. године

ПДВ третман односа између огранка и матичне централе

Излагачи на XVIII Пореској вечери били су:

 • Биљана Бујић, Партнер, KPMG
 • доц. др. Милош Милошевић, Правни факултет Универзитета у Беграду
 • Филип Ковачевић, LL.M., Виши руководилац, Deloitte

Седамнаесто пореско вече, 08. децембар 2017. године

Седамнаесто пореско вече, 08. децембар 2017. године

Последице које ће на српски порески систем имати отварање пореског поглавља у приступним преговорима са Европском унијом.

Излагачи на XVII Пореској вечери били су:

• проф. др Дејан Поповић, Правни факултет Универзитета у Београду,
• проф. др Савина Михалова, Правни факултет Универзитета у Софији – Св. Климент Охридски,
• Валентин Савов, партнер у адвокатској канцеларији Савов и партнери из Софије и Председник ИФА Бугарске.