Home » Posts tagged 'ppt'

Tag Archives: ppt

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Тридесет и пето пореско вече, 16. новембар 2021. године

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Анализом су обухваћени предлози измена Закона о порезу на доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на добит правних лица.

Излагачи на XXXV Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра финансија РС
 • Дејан Мраковић, LL.M, адвокат
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече, 28. април 2021. године

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече било је посвећено новинама које доноси обједињени Правилник о порезу на додату вредност, чија се примена очекује почев од 1. јула 2021. године.

Излагачи на XXXIV Пореској вечери били су:

  • Филип Ковачевић, директор Deloitte Србија
  • Павле Кутлешић, виши руководилац Deloitte Србија
  • Небојша Јовановић, руководилац Deloitte Србија
  • Слободан Тривић

Опорезивање дигиталне имовине

Тридесет и треће пореско вече, 30. март 2021. године

Опорезивање дигиталне имовине

Након приказа у кратким цртама регулаторног оквира који у области дигиталне имовине уводи Закон о дигиталној имовини, разматран је третман дигиталне имовине из угла пореза на додату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица. Напослетку, анализиран је рачуноводствени третман дигиталне имовине.

Излагачи на XXXIII Пореској вечери били су:

 • Душан Ромчевић, Комисија за хартије од вредности РС
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, директор PwC
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Нови Закон о накнадама

Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

 • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
 • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Двадесет и треће Пореско вече, 26. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Излагачи на XXIII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Слободанка Колунџија, LL.M, руководилац (Deloitte)

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Двадесет и друго Пореско вече, 13. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Излагачи на XXII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Дејан Мраковић LL.M, порески партнер (Deloitte).

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области

Двадесет и прво Пореско вече, 08. мај 2018. године

Отворена питања у области пореза на доходак грађана са посебним освртом на следеће области:

а) уставности пореских подстицаја у области пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање,
б) „фактички“ или „стварни“ исплатиоци зарада странцима упућеним на рад у Србију, и
в) IT сектор и разликовање између запосленог и предузетника.

Излагачи на XXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Светислав В. Костић (Правни факултет Универзитета у Београду),
 • Дејан Мраковић, LL.M (Deloitte)