Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Тридесет и друго Пореско вече, 25. фебруар 2021. године

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Излагачи на XXXII Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, партнер PwC
 • Јелена Миљковић, директор KPMG
 • Мирјана Петков, виши руководилац KPMG
 • Горан Лазовић, Привредни саветник

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Тридесет и прво Пореско вече, 26. јануар 2021. године

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Излагачи на XXXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Стјепан Гаџо са Правног факултета Свеучилишта у Ријеци
 • Др Илија Вукчевић, доцент на Универзитету Доња Горица у Подгорици
 • Сањин Пита, партнер ПТА Сарајево
 • Мр Ђорђе Мариловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, директор PwC
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Двадесет и девето пореско вече, 30. јануар 2020. године

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Излагачи на XXIX Пореској вечери били су:

 • Александар Будић, финансијски директор Totient d.o.o. Beograd
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Предлог сета измена пореских законa

Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
 • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
 • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
 • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
 • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.

Нови Закон о накнадама

Двадесет и пето Пореско вече, 26. март 2019. године

Нови Закон о накнадама

Излагачи на XXV Пореској вечери били су: проф. др Милица Бисић (FEFA-KPMG), Никола Табаковић (KPMG) и Марко Ђурић (KPMG).

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Двадесет и четврто Пореско вече, 30. јануар 2019 године

Изазови дигиталне привреде за међународно опорезивање у свету и Србији

Излагачи на XXIV Пореској вечери били су:

 • доц. др Светислав В. Костић са Правног факултета Универзитета у Београду
 • Небојша Јовановић, LL.M Deloitte

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Двадесет и треће Пореско вече, 26. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Излагачи на XXIII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Слободанка Колунџија, LL.M, руководилац (Deloitte)

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Двадесет и друго Пореско вече, 13. новембар 2018 године

Јавна расправа о предложеним изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Излагачи на XXII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра за фискални систем, и
 • Дејан Мраковић LL.M, порески партнер (Deloitte).