Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Тридесет и пето пореско вече, 16. новембар 2021. године

Предлог измена и допуна пореских закона – јесен 2021. године

Анализом су обухваћени предлози измена Закона о порезу на доходак грађана, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на добит правних лица.

Излагачи на XXXV Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћник министра финансија РС
 • Дејан Мраковић, LL.M, адвокат
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече, 28. април 2021. године

Обједињени Правилник о порезу на додату вредност

Тридесет и четврто пореско вече било је посвећено новинама које доноси обједињени Правилник о порезу на додату вредност, чија се примена очекује почев од 1. јула 2021. године.

Излагачи на XXXIV Пореској вечери били су:

  • Филип Ковачевић, директор Deloitte Србија
  • Павле Кутлешић, виши руководилац Deloitte Србија
  • Небојша Јовановић, руководилац Deloitte Србија
  • Слободан Тривић

Опорезивање дигиталне имовине

Тридесет и треће пореско вече, 30. март 2021. године

Опорезивање дигиталне имовине

Након приказа у кратким цртама регулаторног оквира који у области дигиталне имовине уводи Закон о дигиталној имовини, разматран је третман дигиталне имовине из угла пореза на додату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних лица. Напослетку, анализиран је рачуноводствени третман дигиталне имовине.

Излагачи на XXXIII Пореској вечери били су:

 • Душан Ромчевић, Комисија за хартије од вредности РС
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

БЕПС 2.0: ОЕЦД-ов Други стуб мера, минимални порез на добит правних лица

Тридесет и шесто пореско вече, 26. јануар 2022. године

БЕПС 2.0: ОЕЦД-ов Други стуб мера, минимални порез на добит правних лица

Након објашњења класичних nexus правила базираних на физичком присуству, прилагођених традиционалним економијама, излагањем је указано на њихове основне недостатке у контексту данашње дигитализоване економије. Као наставак рада започетог на БЕПС Акцији 1, а са намером да наведене недостатке отклони или ублажи, ОЕЦД је, посредством Инклузивног оквира, приступио реформи правила међународног опорезивања имплементацијом плана о „два стуба“, чиме би се обезбедило да мултинационална предузећа плате правичан удео пореза гдегод да послују. У оквиру излагања су даље представљена решења предвиђена Другим стубом. Анализирано је шта овај процес значи за Србију и њен порески систем.

Излагачи на XXXVI Пореској вечери били су:

 • Проф. др Дејан Поповић, професор емеритус Правног факултета Универзитета у Београду
 • Мр Драган Драча, партнер PwC Srbija

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Тридесет и друго Пореско вече, 25. фебруар 2021. године

Трансферне цене у условима COVID-19 пандемије

Излагачи на XXXII Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, партнер PwC
 • Јелена Миљковић, директор KPMG
 • Мирјана Петков, виши руководилац KPMG
 • Горан Лазовић, Привредни саветник

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Тридесет и прво Пореско вече, 26. јануар 2021. године

Процена непријављеног дохотка путем упоређивања износа пријављеног дохотка и пораста вредности имовине у одређеном периоду (унакрсна процена пореске основице)

Излагачи на XXXI Пореској вечери били су:

 • Доц. др Стјепан Гаџо са Правног факултета Свеучилишта у Ријеци
 • Др Илија Вукчевић, доцент на Универзитету Доња Горица у Подгорици
 • Сањин Пита, партнер ПТА Сарајево
 • Мр Ђорђе Мариловић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Тридесето Пореско вече, 27. фебруар 2020. године

Порески подстицаји у области пореза на добит правних лица и пореза на доходак грађана

Излагачи на XXX Пореској вечери били су:

 • Мр Драган Драча, директор PwC
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Двадесет и девето пореско вече, 30. јануар 2020. године

Тест самосталности предузетника и пратеће олакшице

Излагачи на XXIX Пореској вечери били су:

 • Александар Будић, финансијски директор Totient d.o.o. Beograd
 • Проф. др Светислав В. Костић, Правни факултет Универзитета у Београду

Предлог сета измена пореских законa

Двадесет и седмо Пореско вече, 7. новембар 2019. године

Предлог сета измена пореских законa

Излагачи на XXVII Пореској вечери били су:

 • др Драган Демировић, помоћик министра финансија за фискални систем
 • Маријан Блесић, руководилац Групе за порески поступак и пореску администрацију
 • Јелена Драгојловић, самостални саветник у Одсеку за порез на имовину
 • Биљана Мирић-Богдановић, самостани саветник у Одсеку за порез на добит правних лица
 • Биљана Бауцал-Рајић, самостални саветник у Одсеку за порез на доходак грађана и систем доприноса за социјално осигурање

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Двадесет и шесто Пореско вече, 31. мај 2019. године

Порески подстицаји за привлачење дигиталних номада, повратника и странаца у Србију

Излагачи на XXVI Пореској вечери били су студенти Правног факултета Универзитета у Београду, који су, уз подршку својих наставника, у оквиру изборног предмета Право међународних пореских уговора, осмислили представљене подстицаје.